D-ԴԻՄԵՐ ԿԱՐԵՎՈՐ ՑՈՒՑԻՉ: 
D-ԴԻՄԵՐԸ, ՈՐՊԵՍ ԹՐՈՄԲԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ՑՈՒՑԻՉ:

D -դիմերը՝ ֆիբրինոլիզի պրոցեսի ընթացքում թրոմբի քայքայվելուց հետո արյան մեջ մնացած սպիտակուցն է: Այն կոչվում է «դիմեր», քանի որ պարունակում է ֆիբրինոգենի սպիտակուցի 2 համակցող մասնիկները: D -դիմերը առաջին անգամ նկարագրվել է 1970-ականներին, իսկ նրա դիագնոստիկ կիրառումը գտնվել է 1990-ականներին: 
Թրոմբոզի ախտորոշման համար որոշվում է D -դիմերի կոնցենտրացիան արյան մեջ՝ D -դիմեր թեստ: D -դիմեր թեստը կարևորագույն հետազոտություն է թրոմբային խանգարումները ախտորոշելու համար: Այն դեպքում, երբ բացասական արդյունքը ամբողջովին բացառում է թրոմբոզի առկայությունը, դրական արդյունքը կարող է պայմանավորված լինել թրոմբոզի առկայությամբ: Թեստի գլխավոր նպատակը թրոմբոէմբոլիան բացառելն է: Բացի այդ, այն կիրառվում է այնպիսի խանգարումների ախտորոշման համար, ինչպիսիք են արյան ներանոթային մակարդելիության սինդրոմը (ДВС-синдром ), խորանիստ երակների թրոմբոզը, թոքերի թրոմբոէմբոլիան, հյուսվածքների լայնածավալ վնասվածքները կամ վիրահատական միջամտությունները, սրտի անբավարարությունը, վարակները, բորբոքումները, աորտայի շերտազատումը:
Մարդու արյան պլազմայի մեջ D -դիմերների առկայությունը սովորաբար աննշան է: Դրանց քանակը կտրուկ աճում է մակարդելիության համակարգի ակտիվացման դեպքում, օրինակ՝ թրոմբոզի կամ արյան ներանոթային մակարդելիության սինդրոմի առաջացման դեպքում:
Եթե D -դիմերի ցուցանիշը բարձր է, ապա թրոմբի առկայությունը հաստատելու համար կատարվում է ուլտրաձայնային դուպլեքս-հետազոտություն՝ երակների և զարկերակների հետազոտություն: Կախված կլինիկական իրավիճակից՝ հակակոագուլյացիոն թերապիան կարելի է սկսել կամ անմիջապես, կամ էլ՝ լրացուցիչ հետազոտություններից հետո:
D-դիմեր թեստը առաջին հերթին թույլ է տալիս խուսափել մի շարք վիզուալ հետազոտություններից և քիչ ինվազիվ է: Այն խորհուրդ է տրվում թրոմբոզի սկզբնական ախտորոշման համար:
D-Դիմեր թեստի տվյալների վերլուծման ժամանակ 50 տարեկանից բարձր անձանց համար չափորոշիչը համարվում է պաթոլոգիկ, եթե այն հավասար է , կամ բարձր՝ տարիքը բազմապատկած 10-ով ցուցանիշից:
Հղի կանանց մոտ, հղիության վաղ փուլերից սկսած՝ D -դիմերի մակարդակը արյան մեջ աստիճանաբար սկսում է բարձրանալ: Հղիության վերջին փուլերում D -դիմերի ցուցանիշը սկզբնականից 3-4 անգամ բարձր է լինում: D -դիմերի սովորականից ավելի բարձր ցուցանիշեր են գրանցվում բարդություններով ընթացող հղիության դեպքերում, ինչպես նաև՝ շաքարային դիաբետ, երիկամային հիվանդություններ ունեցողների մոտ:

• Նորմալ ցուցանիշներ. 286 նգ/մլ
Հղիների համար.
I եռամսյակ` 286 նգ/մլ
II եռամսյակ՝ 457 նգ/մլ
III եռամսյակ՝ 644 նգ/մլ

• Մակարդակի բարձրացում.
1. Զարկերակային և երակային թրոմբեր(այդ թվում, խորանիստ երակների թրոմբեր, թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա)
2. Արյան ներանոթային մակարդելիության սինդրոմ (ДВС-синдром )
3. Վարակներ, սեպսիս
4. Բորբոքումներ 
5. Երիկամային հիվանդություններ
6. Ընդարձակ հեմատոմաներ
7. Հղիություն
8. Վիրահատական միջամտություններ
9. Քաղցկեղային հիվանդություններ
10. Թրոմբոլիտիկ թերապիա