Ֆեմոֆլոր Սքրին և Անդրոֆլոր Սքրին... 14 ցուցանիշների հետազոտություն ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 անալիզի ընթացքումԱյս հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել պաթոլոգեն միկրոօրգանիզմները (վիրուսներ և բակտերիաներ), որոշել բակտերիոլոգիական, ինչպես նաև՝ հիմնական անաէրոբ միկրոօրգանիզմների, միկրոպլազմայի, սնկերի ընդհանուր զանգվածը, որոնք էական ազդեցություն ունեն տարբեր աստիճանի պաթոլոգիկ գործընթացների զարգացման համար:

• Ախտորոշում 1 այցելության ընթացքում
• 14 ցուցանիշների հետազոտություն, որոնք անհրաժեշտ են միզասեռական տրակտի դիագնոստիկայի համար
• 7 պաթոլոգեն միկրոօրգանիզմների միաժամանակյա հայտնաբերում
• Նորմոֆլորայի և պայմանական-պաթոլոգեն միկրոօրգանիզմների հիմնական պարամետրերի լաբորատոր ախտորոշում
• Անհատական ընտրված թերապիա
• Իրականացված բուժման հսկողության հնարավորություն և միզասեռական տրակտի նորմալ ֆլորայի վերականգնում

Տվյալ մեթոդը մի շարք առավելություններ ունի.
• Հետազոտության կլինիկական արժեք
• Ճշգրտության բարձր աստիճան և կատարվող հետազոտության յուրահատկություն
• Ստացվող տվյալների վերարտադրելիության
• Բարձր արագություն

Ախտորոշման տվյալ մեթոդը խիստ արդյունավետ է և լայն կիրառություն ունի առաջատար շատ երկրներում: